SOBOTA 24. února 13:00–14:00

60 min. / Hlavní sál KC Střelnice


RÖSNEROVO OKO ANEB NUTKÁNÍ SOULOŽIT SE SOCHAMI / Antonín Puchmajer D.S. RÖSNEROVO OKO ANEB NUTKÁNÍ SOULOŽIT SE SOCHAMI / Antonín Puchmajer D.S.

RÖSNEROVO OKO ANEB NUTKÁNÍ SOULOŽIT SE SOCHAMI / Antonín Puchmajer D.S.

experimentální divadelní konference


Pátá inscenace souboru, vzniklého v říjnu 2010, který personálně i poetikou navazuje na Kulturně divadelní spolek Puchmajer, divadlo Antonín D.S. a kapelu Inženýr Vladimír. Po hudebně – činoherním "Kabaretu" (2011), pohybově – činoherní inscenaci "Spánek nikdo nevolá" (2013), "sluníčkovém" kabaretu "Be Pozzy!" (2014) a vysoce stylizovaném, devised dokudramatu "Jako (škorperetka)" (2015) přichází soubor s divadelní konferencí, ve které se pokouší přijít na kloub mladým lidem a jiným nepříjemnostem.
Chlebíčky budou.


Autoři inscenace: kolektiv Antonín Puchmajer D.S.
Herecké obsazení: Vladimír Mikulka, Kateřina Rudčenková, Jakub Škorpil, Martin J. Švejda, Hana Tillmanová


Antonín Puchmajer D.S.

Kulturně divadelní spolek Puchmajer byl založen v r. 1991 posluchači divadelní vědy FF UK a jejich přáteli. Vůdčími osobnostmi souboru byli Martin J. Švejda a Vladimír Mikulka. Během bezmála čtrnáctileté existence soubor nastudoval celkem šestnáct inscenací. Tvorba souboru byla orientována na intelektuálně náročný, černý humor, se snahou "vyslovovat se k čemukoliv, co se autorům nelíbí, co je dráždí, co se jim hnusí" (Zdeněk Hořínek). Soubor ukončil činnost v r. 2005. Jeho přímým nástupcem se stal divadelní soubor Antonín D.S. V souboru vystupovala většina bývalých členů KDS Puchmajer. Vůdčí osobností byl Martin J. Švejda. Antonín D.S. se věnoval především autorské tvorbě.

Divadelní soubor Ing. Antonín Puchmajer D.S. vznikl v říjnu 2010 ze členů divadla Antonín D.S. a hudební skupiny Inženýr Vladimír (rockband). Po několika letech se tak opět spojily dvě větve, které v roce 2005 vznikly rozštěpením oblíbeného KDS Puchmajer.


PARTNEŘI FESTIVALU