SOBOTA 24. února 14:30–15:00

30 min. / Městské divadlo Turnov


V TAKOVÝ NEČAS / Taneční a pobybové studio Magdaléna

V TAKOVÝ NEČAS / Taneční a pobybové studio Magdaléna

pohybové divadlo inspirované básněmi Friedricha Ruckerta


Motto inscenace:
A slunce září tak jasně, jako by se nic nestalo.
Často si myslím, že jsi jen vyšla ven, že se brzy zase vrátíš domů!
Je krásný den! Neboj se!


Inspirací k představení jsou básně Friedricha Ruckerta ze sbírky básní Pět z nejkrásnějších a hudba Gustava Mahlera, která na básně vznikla - Písně o mrtvých dětech.


Režie a pegagogické vedení: Ludmila Rellichová
Choreografie: Ludmila Rellichová a soubor
Hudba: Gustav Mahler – hudební koláž
Verše: Friedrich Rukert
Autor hudební koláže: Bohumír Rellich
Světelný design: Martin Šulc
Herecké obsazení: Adéla Garabíková, Karolína Nováková, Karolína Kantorová, Angelina Sovtanová, Anna Hollmannová, Tereza Malá, Markéta Hlaváčková


Taneční a pohybové studio Magdaléna

Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Zabývá se scénickým tancem, pohybovým divadlem, dramatickou výchovou a pantomimou. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření.

Výsledkem práce studia je charakteristická forma tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce... Člověk, interpret je zde chápán jako samostatná tvůrčí osobnost a jeho rozvoj, na jehož konci je hluboká osobnostní i umělecká výpověď, je prioritou uměleckého procesu.


PARTNEŘI FESTIVALU