SOBOTA 22. února 20:30

85 min. / KC Střelnice / vstupné 150 Kč

KlešiceKlešice

Klešice

Nejhodnější medvídci a Divadlo Na tahu

Hra na pomezí tragické frašky a dobové ilustrace o válečných a poválečných osudech.

Kocouří inspirace Kocouří inspirace

Jan Žďárský, vojín z Klešic, který válčil na Soči a pak i na Piavě, napsal hru popisující jeho válečné a poválečné zkušenosti pravděpodobně pod vlivem svých spolubojovníků – Fráni Šrámka a Josefa Váchala. Zapomenutou hru našla v pozůstalosti své babičky Žďárského pravnučka Dr. Ráchel Lewinski. Hra se pohybuje na pomezí tragické frašky a dobové ilustrace, přičemž je rozkročena mezi něhou mládí a sarkasmem starých plenkérů, kteří jsou, jak známo, dosti prosaičtí, nejde-li o mináž nebo poštu; a v tomto smyslu reflektuje dvojjedinost samotné obce Klešice ležící na samém rozhraní Železných hor a Polabí.

Autor inscenace: Jan Žďárský
Autor úpravy: Andrej Krob
Hrají: Jitka Říhová, Irena Holemá, Jana Zbortková, Ilona Semrádová, Julie Válková, Jan Turner, Marek Šimon, Petr Reidinger, Ivo Bureš, Zdeněk Škrdlant, Jan Hanyš
Hudba: Johana Ožvold
Výtvarník: Jan Turner a Jan Hanyš

Nejhodnější medvídci

Nejhodnější medvídci se založili 25. října 1988 v Praze jako vyhraněný nekompromisní soubor ortodoxních, až extrémních činoherců. NM usilují o divadlo postdokumentární, oproštěné od veškerého metaforického balastu. Za 30 let své existence nastudovali Nejhodnější medvídci přibližně 13 inscenací, které uvedli jak v České republice, tak na Slovensku, v Litvě, Bělorusku, Spolkové republice Německo a ve Francii. Ve všech těchto zemích uvedli Medvídci své hry v jazyce místních domorodců.

Divadlo Na tahu

Divadlo na tahu vzniklo z podnětu A. Kroba, který se rozhodl nastudovat Žebráckou operu, hru zakázaného dramatika Václava Havla. Se skupinou přátel ji tajně nazkoušel a 1. listopadu 1975 veřejně uvedl. Poté následovaly represe, další aktivity se pak až do listopadu 1989 realizovaly v soukromí. Po listopadu 1989 divadlo vyšlo z ilegality, činnost se zintenzivnila, až na výjimky byly uváděny hry od V. Havla.


Představení Klešice je po hře Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou druhým, které vzniklo spojením obou souborů.


Zpět na PROGRAM...

PARTNEŘI FESTIVALU