Michal Samir

Martin Hybler

umělecký vedoucí Asthmatic Philharmonic Orchestra
profesionální hudební skladatel, aranžér, dirigent a klavírista


Martin Hybler pochází z Turnova, absolvoval skladbu a dirigování na Pražské konzervatoři. V roce 2009 se stal doktorandem v oboru skladba na HAMU v Praze, kde obhájil a publikoval teoretickou disertační práci o orchestraci – Dechové nástroje moderního symfonického orchestru. Během studií si odskočil rozšířit obzor na půlroční stáž do Hamburku na skvělou Hochschule für Musik und Theater a na věhlasné mezinárodní letní kompoziční kurzy (ISA Prag, Wien, Budapest) do rakouského Mürzzuschlagu.

Píše skladby nejrůznějšího nástrojového seskupení určené jak pro koncertní pódia, tak i hudbu scénickou a filmovou. Pro svou stylovou všestrannost a melodický cit je vyhledávaným aranžérem. Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i populární hudbu a jazz.

Jeho díla jsou hrána a premiérována na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí. Za všechny jmenujme festivaly Pražské jaro, Pražské premiéry, Music Olomouc, Silk Sound Road v Biškeku nebo festival Klagenspuren v Insbrucku. Martin Hybler je autorem několika symfonických a koncertantních skladeb pro sólové nástroje s orchestrálním doprovodem, komponované pro přední české sólisty jako jsou např. pianista Daniel Wiesner, hobojista Vilém Veverka, hornista Ondřej Vrabec nebo fagotista Tomáš Františ. Jeho orchestrální díla nastudovaly orchestry Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Jihočeská komorní filharmonie, Camerata Janáček, Sukův komorní orchestr, Orchestr Berg, Akademičtí sólisté a další. Z komorních souborů jmenujme alespoň Pražské dechové okteto, Ensemble Martinů, Kinský trio, Hornové okteto České filharmonie, Ensemble MoEns či České saxofonové kvarteto. Jeho skladby publikují nakladatelství Triga, Nakladatelství ČRo a Editio Bärenreiter Praha.

Interpretačně se Martin Hybler profiluje jako dirigent orchestrálních i sborových koncertů. Vystupuje rovněž jako klavírní improvizátor a doprovazeč při nejrůznějších příležitostech. Jako turnovský rodák se stará o kulturní rozvoj svého regionu. Vede sbor Carmina při ZUŠ, Turnovské orchestrální sdružení, dlouhodobě spolupracuje se sborem Musica Fortuna. Je zakladatelem a uměleckým šéfem svébytného hudebního tělesa Asthmatic Philharmonic Orchestra, složeného z kreativních osobností Turnovska, se kterým opět předvede báječnou performanci na slavnostním zahájení festivalu.

Některé nahrávky Martinových skladeb si můžete poslechnout na jeho kanálu Youtube zde: http://goo.gl/KoN0I9

PARTNEŘI FESTIVALU