Neděle 10. 4. 10:00

22 min. / Městské divadlo / vstupné 80 Kč (50 Kč studenti)

MAAGAL

Taneční a pohybové studio Magdaléna

Taneční divadlo na motiv příběhu děvčat z pokoje 28 v koncentračním táboře Terezín.

Motto inscenace: „Věříš mi - věřím ti, víš a vím, buď jak buď, nezradíš - nezradím.

Tuto tajnou přísahu svěřila Helga Pollaková svému deníku. Jí i dalším děvčatům z pokoje 28 v koncentračním táboře Terezín skýtala tato přísaha v nejobtížnější etapě jejich života důvěru, naději a sílu přežít.

Autoři: Ludmila Rellichová a soubor
Režie, choreografie: Ludmila Rellichová a soubor
Hrají: Adéla Garabíková, Marina Čapková, Matylda Homolová, Eva Loudová, Angelina Sovtanová, Jolana Horynová, Viktorie Židlíková, Markéta Endlerová, Marie Herederová, Nikola Ficzová
Hudba: hudební koláž Sylvie Bodorová
Autor koláže: Bohumír Rellich

Taneční a pohybové studio Magdaléna

Studio bylo založeno v roce 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Zabývá se scénickým tancem, pohybovým divadlem, dramatickou výchovou a pantomimou. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Člověk, interpret je zde chápán jako samostatná tvůrčí osobnost a jeho rozvoj, na jehož konci je hluboká osobnostní i umělecká výpověď, je prioritou uměleckého procesu.

Skupina je v současné době složena z jednotlivců tří souborů od 17 do 24 let. Spolupracují, tvoří a navzájem se inspirují. Skvělá práce s nimi je při tvorbě i při organizaci v rámci celé činnosti studia. Jsou to talentované, charakterově silné osobnosti, zodpovědné ke všemu, co činí.


Více na: facebook.com/tapsmagdalena


Zpět na PROGRAM...

PARTNEŘI FESTIVALU

Turnov 750 let: 1272–2022