Neděle 10. 4. 12:00

70 min. / KCT Střelnice / vstupné 80 Kč (50 Kč studenti)

KABARET RACKOV

KABARET RACKOV

Po škole

Netradiční pohled na Čechovovu klasiku.

A. P. Čechov celý život osciloval mezi povoláním lékaře a osudem spisovatele a dramatika. Jeho neukotvenost v jednom i druhém mu byla prokletím i spásou. Vyčítal si, že se nikdy řádně nevěnoval lékařské praxi a stále, aniž by chtěl, utíkal ke psaní, které původně bylo jen přivýdělkem v době studií. Na druhou stranu vždy nacházel útěchu ve svém původním povolání. Určující v jeho životě byla také tuberkulóza, jíž trpěl od mládí.

Tyto vlivy jsou reflektovány v dramatu Racek, které je jeho nejvíce autobiografickou hrou. Osobní linka se protíná v několika postavách. Jako v dalších jeho dramatech i zde je postava vyhořelého lékaře, představující Čechovovu práci, Trigorin a Treplev, dva spisovatelé, každý úplně jiný, zobrazují Čechovovy obavy a strachy z monotónnosti a vyčpělosti vlastního díla, a starý, nemocný Sorin, který chce žít a prožívat, ale vidí jen vlastní nenaplněný život... Tato inscenace ovšem není doslovné zpracování klasiky, ale její kabaretně-reduktivní autorská interpretace.

Autor inscenace: Arnošt Hašek
Autor předlohy: Anton Pavlovič Čechov
Autor úpravy: Arnošt Hašek
Hrají: Artuš Hašek, Kamila Urbanová, Viktor Pavlíček, Kateřina Řezáčová, Anna Šteklová, Jiří Žák
Hudba: Anna Šteklová
Výtvarník: Bára Zítková, Arnošt Hašek

Po škole

Po škole je spojením současných i bývalých studentů, poetů a dalších snílků Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se zaměřují na autorské divadlo, sociální, komunitně-vzdělávací projekty a pořádání autorských čtení poezie Domácí Bá.snění v kavárně Druhý domov. Ve své dramaturgii se Po škole zaměřuje na původní autorské hry věnující se výzvám současného světa, včetně problémů generace X–Y–Z. Aktuálně se můžete těšit na inscenaci Čechovova Racka ve svěžím provedení Arnošta Haška ve stylu kabaretu. Chystá se také inscenace Neonový kříž o opojných výzvách života mladé generace středních škol.


Zpět na PROGRAM...

PARTNEŘI FESTIVALU

Turnov 750 let: 1272–2022