PÁTEK 17. 2. 19:30

JÁ CHCI TAKÉ ŽÍT!

Úvodní řeč ředitele festivalu Maria Kubaše a slavnostní zahájení 27. ročníku.

60 min. / Městské divadlo / vstupné 350 Kč (zahrnuje následující představení)

JÁ CHCI TAKÉ ŽÍT
Foto: Matěj Macháček

„Není člověk úžasný živočich? Zabíjí živé tvory po milionech, aby chránil svá domácí zvířata a jejich potravu. Pak zabíjí po miliardách domácí zvířata a pojídá je, to zase zabíjí miliony lidí, protože jíst všechna ta zvířata vede k degenerativním a smrtelným chorobám, jako jsou srdeční choroby, nemoci ledvin, rakovina. Následkem toho člověk mučí a zabíjí miliony dalších živočichů, aby našel lék na tyhle nemoci.

A miliony jiných lidských bytostí zabíjí hlad a podvýživa, protože potraviny, které by mohli jíst, jsou použity k vykrmování domácích zvířat. Nelze než se hořce smát nad nesmyslností počínání člověka, který zabíjí tak snadno a tak násilně, a jednou za rok posílá pohlednice s přáním 'mír na Zemi'.“

C. David Coats

Spotřeba masa v České republice

Jako ekonomicky vyspělá země má ČR v současnosti výrazně vyšší spotřebu masa, než je světový průměr. Podle dostupných dat z roku 2018 dosahovala spotřeba masa v mrtvé hmotnosti podle ČSU více než 82 kg na osobu za rok.

Z celkové hmotnosti spotřeby masa v ČR tvoří tři druhy masa - vepřové, drůbeží a hovězí - celkem 97 % spotřeby. V součtu připadá na jednoho obyvatele přibližně 54 kg červeného masa a 28 kg bílého masa za rok. Úroveň celkové spotřeby masa dosahuje téměř čtyřnásobku doporučené hodnoty optimální diety.

Zdroj: Kvantifikace negativních externalit spojených s konzumací masa v ČR

Počet zabitých zvířat celosvětově

Zvířata nemusí umírat kvůli tomu, abychom si zamlaskali. Podívejte se na hrůznou statistiku běžící v reálném čase:


JÁ CHCI TAKÉ ŽÍT

Prasata

Existuje množství výzkumů dokazující, že prasata svou inteligencí předčí psy, šimpanze, ale i tříleté děti. Navzdory tomu jsou v České republice nejvíce konzumovaným druhem zvířete. Ročně se jich na našem území zabije přes 2 miliony.

JÁ CHCI TAKÉ ŽÍT

Drůbež

Kuřata, konzumovaná lidmi, jsou 35 dní stará mláďata v nepřirozeně obrovském těle. Ročně zabijí pracovníci jatek na území České republiky přes 107 milionů měsíčních mláďat.

JÁ CHCI TAKÉ ŽÍT

Krávy

Krávy vedou velice bohatý společenský život, ve kterém navazují složité vztahy. Žijí v uzavřených rodinných skupinách, v nichž mezi telaty vzniká celoživotní přátelství už v době, kdy jsou jen pár dní stará. Krávy dokáží rozpoznat více než padesát členů stáda a důsledně si vybírají, kdo bude v jeho čele. Dobré sociální dovednosti, sebevědomí, odvaha a zvídavost mají při výběru vůdce přednost před fyzickou velikostí či sílou. Krávy prožívají širokou škálu emocí, mezi něž patří například radost, ale i strach a úzkost. Velmi negativní emoce jsou spojené především s násilným odlučováním telat od matek.

Fotky: Matěj Macháček

Zdroj: zviratanejime.cz/utrpeni-zvirat/zvirata-zneuzivana-kvuli-konzumaci


Zpět na PROGRAM...

PARTNEŘI FESTIVALU