Milan Schejbal

Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská, Ph.D.

teatroložka, dramaturgyně a redaktorka


Jitka Šotkovská vystudovala bohemistiku a divadelní vědu, bakalářské, magisterské i doktorské studium absolvovala na FF MU v Brně. Je zakládající členkou divadla Buranteatr, kde působila jako dramaturgyně, ale i herečka a kostýmní výtvarnice. Dnes Buranteatr pokračuje jako divadlo Vejminek.

Řadu let psala scénáře pro pořady televizní stanice ČT:D a jako dramaturgyně pracovala pro divadelní platformu Dramox. Odborně se zabývá především českým divadlem a dramatem 20. a 21. století, divadelní kritikou a amatérským divadlem. V současnosti působí v Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR a jako redaktorka časopisu Svět a divadlo.


PARTNEŘI FESTIVALU