Milan Schejbal

Foto Ivo Mičkal


doc. Mgr. Milan Schejbal

režisér, dramaturg a pedagog


Milan Schejbal se narodil na sklonku roku 1952 v Hradci Králové. Studium češtiny a angličtiny na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy vyměnil za studium činoherní režie na DAMU, které absolvoval roku 1990 poté, co již měl za sebou řadu praktických amatérských i profesionálních divadelních zkušeností. Od roku 1983 působil jako dramaturg a později režisér v Žižkovském divadle, mezi lety 1990 a 1992 byl jeho ředitelem. Od začátku devadesátých letech působil rovněž jako režisér například v Klicperově divadle v Hradci Králové a v Městském divadle v Mostě. Hostoval také v Činoherním studiu Ústí nad Labem, Městském divadle Kolín, Horáckém divadle Jihlava, Divadle F.X. Šaldy v Liberci, Moravském divadle Olomouc, Středočeském divadle Kladno, ve Východočeském divadle Pardubice či v pražských divadlech Studio DVA a Ungelt. V rámci Letních shakesperovských slavností nastudoval v prostorách Nejvyššího purkrabství Pražského hradu komedii Zkrocení zlé ženy. Režíroval také ve Stuttgartu v Theater der Altstadt.

Dvanáct let (1994-2006) byl uměleckým šéfem a režisérem Divadla ABC v Praze. Od roku 2007 dosud zastává funkci uměleckého šéfa a režiséra v Divadle A. Dvořáka Příbram.

Milan Schejbal se zaměřuje především na divadelní komedie, zajímají ho velké silné příběhy, ale nevyhýbá se ani dramatickým divadelním předlohám (např. Maryša). Často si vybírá z nejúspěšnějších textů současných autorů (Yasmina Reza, Robin Hawdon, Ray Cooney, Woody Allen aj.). Za roli Evy Mearové v jeho inscenaci hry Neila Simona Drobečky z perníku obdržela Simona Stašová Cenu Thalie. Mezi jeho divácky oblíbenými inscenacemi však najdeme také komedie staršího data (Večer tříkrálový, Charleyova teta, Brouk v hlavě, Škola základ života) či dramatizace románových předloh (Dáma s kaméliemi, D´Artagnan, Saturnin, Tři muži ve člunu a pes, Jak jsem vyhrál válku, Obsluhoval jsem anglického krále a další, Soudné sestry aj.) a také tituly z oblasti hudebního divadla (Balada pro banditu, Limonádový Joe aj.)

Má zkušenosti s výukou studentů hudebně-dramatického oddělení na pražské konzervatoři, od roku 1996 dosud se systematicky věnuje výuce režie na katedře činoherního divadla DAMU Praha. V roce 2013 zde úspěšně absolvoval habilitační řízení a byl mu udělen titul docent.

Spolupracuje s Českým rozhlasem, inzentivně se věnuje amatérským divadelním přehlídkám jako lektor a porotce, roku 2010 obdržel Cenu ministra kultury ČR za divadelní a slovesné aktivity.


PARTNEŘI FESTIVALU